15 najčešćih gramatičkih i pravopisnih pogrešaka

Svi smo već bezbroj puta (ili barem jednom) pogrešno napisali neku frazu, prijedlog, riječ ili ju pogrešno deklinirali. Možda je to bilo zbog brzopletosti, neznanja, a možda zbog poteškoća s prepoznavanjem vlastitih pogrešaka.

Kako biste ubuduće ostavili što bolji dojam, izdvajamo 15 najčešćih gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. Možda ih i ti ponavljaš, zato obrati pozornost!

Krenimo redom! 😊

Sljedeći i slijedeći

Sljedeći u hrvatskom jeziku označava pridjev koji uvijek stoji uz imenicu. Primjerice, sljedeći ispit.

Slijedeći pak označava glagolski prilog sadašnji koji se može zamijeniti nekim drugim glagolskim oblikom, a da njegovo značenje ostane isto. Primjerice: Slijedeći njega, riješili smo misterij. Ta se fraza može zamijeniti s: Kad smo slijedili njega, riješili smo misterij.

Ako i ukoliko

Ako se može UVIJEK koristi, dok se ukoliko koristi samo u situaciji kada se u istoj rečenici nalazi i utoliko.

Prijedlozi sa i s

Postoji nekoliko pravila kada upotrebljavati sa. Dakle, sa se piše ispred riječi koje počinju glasovima s, š, z i ž te ispred riječi koje počinju suglasničkim skupovima ks, ps i pš. U ostalim se slučajevima koristi s. Kod ovog pravila postoji i iznimka te se tako piše sa mnom.

Budući da i pošto

Pošto označava vremenski veznik, a moguće ga je zamijeniti s nakon što, dok budući da predstavlja uzročni veznik koji stoji na početku rečenice.

Zato što i zato jer

Ispravno je pisati zato što, a neispravno zato jer. No može se upotrijebiti i samo jer.

Primjerice, otišla sam na fakultet zato što sam imala usmeni ispit ili otišla sam na fakultet jer sam imala usmeni ispit.

Siječanj i siječnja

Prilikom pisanja datuma, u genitivu se uvijek upotrebljava siječnja. Primjerice, Nova godina se slavi 1. siječnja. To vrijedi i za ostale mjesece. Primjerice, 10. rujna, 18. listopada.

Preporuča i preporučuje

Ispravno je pisati preporučuje! Primjerice, preporučujemo ti čitanje našeg bloga 😆.

Tijekom i tokom

Tijek označava protezanje određenim vremenskim razdobljem dok se tok veže uz riječnu terminologiju. Npr. Tijekom određenog vremena ili tokom rijeke Save.

Internet i Internet

Budući da se internet odnosi na opću imenicu koja označava vrstu komunikacijske mreže, piše se malim slovom.

Korištenje pleonazma

Pleonazam se odnosi na gomilanje suvišnih izraza istih ili bliskih značenja. U nastavku izdvajamo neke od njih.

Kako i na koji način: Piše se ili kako ili na koji način

No, međutim: Piše se ili no ili međutim

Često puta: Piše se često

Godina dana: Piše se godina

Vremensko razdoblje: Piše se razdoblje

Oko desetak: Piše se ili desetak ili oko deset

Čak štoviše: Piše se ili čak ili štoviše

Hvala lijepo ili hvala lijepa

Budući da je imenica hvala ženskog roda, pridjev koji stoji uz nju, također, mora biti istog roda, broja i padeža. Stoga je pravilno: Hvala lijepa ili u superlativu hvala najljepša.

Neznam ili ne znam

Niječnica, tj. negacija ne i glagol se uvijek pišu odvojeno pa je pravilo pisati ne znam. Postoje i neke iznimke kao što su nestati, nedostajati, nemati, kojima je niječnica dio osnove te oblici nemoj, nemojmo, nemojte; nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu.

Deklinacija muških i ženskih imena

Muška imena i prezimena se uvijek dekliniraju. Što se tiče ženskih, njihova imena se uvijek dekliniraju, dok prezime ostaje nepromijenjeno. Iznimka su ženska prezimena koja završavaju na a (ona se dekliniraju).

Krnji infinitiv

Ako prilikom izricanja budućnosti infinitiv stoji ispred pomoćnog glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete), “i” se na kraju gubi, pa se tako umjesto pisati ću piše pisat ću.

Duplo manje i upola manje

Kako duplo označava dvaput više, pravilno je napisati upola manje.

Došli smo do kraja! 🙂

Sada kada smo te upozorili na 15 najčešćih pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, vjerujemo da će se smanjiti njihova upotreba prilikom kreiranja različitih objava ili tekstova.

PS: Kako bi ti još dodatno olakšali, otkrivamo ti alat: Ispravi.me za provjeru pravopisa 😉 i tipfelera (ups! zatipaka).

Zapneš li u bilo kojem trenutku prilikom kreiranja nekog novog sadržaja na pravopisu ili gramatici, slobodno kontaktiraj naše content stručnjake! Ne grizu 😊