Što je marketinški miks (7P) i kako pomoću njega unaprijediti poslovanje?

Bez obzira na to jeste li poduzetnik početnik ili ste već duže vrijeme u poduzetništvu, sigurno ste se susreli s pojmom marketinškog miksa.

Riječ je o jednom od najpoznatijih marketinških modela pomoću kojeg možete unaprijediti svoju marketinšku strategiju.

Konkretno, marketinški miks pomaže vam da:

 • tijekom planiranja uzmete u obzir sve aspekte poslovanja
 • izgradite ciljeve
 • provedete što je moguće detaljniju SWOT analizu
 • usporedite svoje poslovanje s konkurentima.

Sve ovo dovodi do kreiranja uspješne marketinške strategije koja je ujedno ključni element za postizanje poslovnog uspjeha.

Upoznajte veličanstvenih 7P

Model marketinškog miksa poznat je i kao 4P. Ova kombinacija brojke 4 i slova P označava četiri područja tog miksa:

 • proizvod (engl. product)
 • cijenu (engl. price)
 • mjesto (engl. place)
 • promociju (engl. promotion)

Tradicionalni model marketinškog miksa osmišljen je u vrijeme kada su poduzeća uglavnom prodavala proizvode, a ne usluge. S obzirom na to da je marketing usluga mnogo kompleksniji od marketinga proizvoda, stručnjaci su uočili potrebu za dodatna 3P:

 • ljude (engl. people)
 • fizičke dokaze (engl. physical evidence)
 • procese (engl. process)

U posljednje pak vrijeme, u literaturi se koristi i osmi P, koji se odnosi na partnere (engl. partnership).

Izvor fotografije: smartinsights.com

Marketinški miks je od velikog značaja, ne samo zato što daje širok kontekst, nego i zato što predstavlja dio marketinga na koji poduzetnici mogu utjecati. No, iako je marketinški miks osnova marketinga, mnogi poduzetnici još uvijek ne iskorištavaju potencijal koji ovaj miks nudi. Marketinški miks omogućuje vam da podignete vlastito poslovanje na višu razinu. 

U nastavku slijedi detaljno objašnjenje pojedinog elementa marketinškog miksa. 

Proizvod

Da biste mogli nešto prodavati, morate imati proizvod ili uslugu.

Pritom je važno da taj proizvod ili usluga zadovoljava određene potrebe kupaca, odnosno da postoji određen broj ljudi koji će ga željeti kupiti i konzumirati. Vjerujemo kako ne trebamo posebno naglašavati koliko je bitna kvaliteta pojedinog proizvoda ili usluge. Također, važno je definirati po čemu se proizvod ili usluga razlikuje od konkurentskih i tu prednost jasno komunicirati prema svojoj ciljanoj skupini.

Proizvodi i usluge prolaze kroz četiri faze životnog ciklusa, a to su:

 • faza uvođenja (počinje predstavljanjem proizvoda ili usluge na tržištu)
 • faza rasta (počinje kada razina prodaje dosegne točku u kojoj proizvod ili usluga počinje ostvarivati dobit)
 • faza zrelosti (počinje kada rast prodaje usporava)
 • faza opadanja (počinje kada pada prodaja proizvoda)

Kada uočite da potražnja za vašim proizvodom ili uslugom opada, vrijeme je za unapređenje ili razvoj novog proizvoda ili usluge. 

Cijena

Cijena je vrijednost koju kupac plaća za određeni proizvod ili uslugu. Postoje različite strategije određivanja cijena koje se primjenjuju ovisno o vrsti proizvoda, tržištu i karakteristikama kupaca.

Cijenu proizvoda ili usluge obično određujemo prema sljedećim faktorima:

 • vrijednost za kupca + dostupnost na tržištu + ciljevi poslovanja
 • trošak + marža (procjena troškova + marža – popusti za veće kupce)
 • prema potražnji

Kod određivanja cijene proizvoda ili usluge, važno je uzeti u obzir troškove i potražnju. Pritom troškovi imaju presudnu važnost za utvrđivanje i mjerenje poslovne isplativosti.

Konkretna cijena proizvoda ne ovisi samo o troškovima i potražnji, već i o ciljevima poduzeća. Ovisno o tome želite li osvojiti novo tržište, zadržati postojeći tržišni udio ili pak ubirati vrhnje od svojih konkurentskih prednosti, cijena će biti niža, prilagođena konkretnoj situaciji ili viša.

Cijena također mora biti usklađena s vrijednošću proizvoda ili usluge jer ako je cijena previsoka, a kupci k tome ne vide vrijednost, otići će kod konkurencije.

cijena-proizvoda

Mjesto

Kad spomenemo mjesto, tada mislimo na distribuciju proizvoda ili usluge. Prije određivanja kanala distribucije, zapitajte se tko je vaša ciljana skupina. To će vam pomoći da joj proizvod ili uslugu učinite dostupnima. Primjerice, ako vašu ciljanu skupinu čine mladi od 25 do 35 godina, razmislite o online prodaji. S druge strane, ako su to stariji od 60, imajte na umu da oni nemaju naviku ili se boje kupovati online. 

Promocija  

Još jedan vrlo važan aspekt marketinškog miksa svakako je promocija. Cilj promocije je privući pažnju potencijalnim kupcima, odnosno stvoriti svijest o postojanju određenog proizvoda ili usluge te ih motivirati na kupnju.

U tu svrhu možete koristiti sljedeće elemente:

 • oglašavanje
 • odnose s javnošću
 • komunikaciju od usta do usta
 • mjesto prodaje

Oglašavanje podrazumijeva sve oblike plaćene promocije, kao što su TV reklame, radio reklame, internet oglasi, oglasi na društvenim mrežama, bilbordi te oglasi u novinama i časopisima.

Kad kažemo odnosi s javnošću mislimo na komunikaciju između vas i potencijalnih kupaca koja nije direktno plaćena. Ovaj element uključuje novinske članke, sajmove, izložbe, priredbe i seminare.

Komunikacija od usta do usta odnosi se na dijeljenje mišljenja o proizvodu između pojedinaca. To mogu biti zadovoljni potrošači ili osobe koje ćete angažirati da potaknu komunikaciju o vašem proizvodu. Što je proizvod više usmjeren da zadovolji potrebe kupca, to će kupac biti zadovoljniji te će svoje pozitivno iskustvo rado dijeliti s drugima.

Mjesto prodaje je mjesto na kojem kupac dolazi u kontakt s proizvodom ili uslugom. Ljubaznost zaposlenika, izgled prodajnog prostora, atmosfera – sve to utječe na zadovoljstvo s određenim proizvodom ili uslugom.

Prilikom određivanja svojih promotivnih aktivnosti također se pitajte koja je vaša ciljana skupina. Je li ona na društvenim mrežama ili više vremena provodi pred TV-om? Nakon toga odaberite one kanale kroz koje ćete lakše doprijeti do njih i približiti im svoje proizvode ili usluge.

Ljudi

Marketinški miks čine i zaposlenici. Njihova stručnost i motivacija za obavljanje posla od ključne su važnosti za privlačenje potencijalnih i stvaranje lojalnih kupaca. Zaposlenici moraju jasno znati koje su njihove odgovornosti te na koji način komunicirati s kupcima kako bi svoj posao odradili kvalitetno. Važno je kontinuirano ulagati u znanje svojih zaposlenika, motivirati ih i nagrađivati. Zadovoljni zaposlenici najbolji su promotori brenda te ključ prodaje proizvoda ili usluga. Kupci ne vole poduzeća koje ne vole ni njihovi zaposlenici.

Osim zaposlenika, važno je obratiti pažnju i na klijente. Želite li razviti uspješnu marketinšku strategiju, potrebno je razumjeti svoju ciljanu skupinu, njihove potrebe i želje.

Fizički dokazi

Kad je riječ o uslugama, kupcima je potrebno dodatno ohrabrenje za njihovu kupnju. Prije nego što se odluče na kupnju usluge, potencijalni kupci traže dokaze o njenoj kvaliteti. Zato je važno istaknuti iskustva zadovoljnih klijenata.

Hoće li to biti objava na društvenoj mreži ili možda web stranici, promotivni članak ili sadržaj koji su korisnici sami izradili (engl. user-generated content), ovisi o tome koje ste promotivne aktivnosti prethodno odabrali.

recenzije-zadovoljnih-korisnika

Izvor fotografije: Instagram profil Pisalice

Procesi

Zadnji, ali ne i manje važan dio marketinškog miksa jesu procesi. To su aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se usluga kreirala i isporučila kupcu. Sve aktivnosti trebale bi biti usmjerene na zadovoljavanje želja, potreba i očekivanja potencijalnih kupaca.

Razvijte jasne procese za sve vrste interakcija, provjerite odgovaraju li očekivanjima potencijalnih kupaca i dosljedno ih provodite. Ako se procesima pristupi mudro, to može biti sjajan izvor zadovoljnih kupaca.

Ovih 7 odrednica temelj su dobrog poslovanja, a samim time i uspješne marketinške strategije.

Jednom kad se s marketinškim miksom uhvatite u koštac i dobro razradite svaki njegov korak, vidjet ćete, vaše će poslovanje teći puno lakše.

Zapnete li negdje, slobodno nam se javite.
Rado ćemo vam pomoći i dati savjet iz prve ruke! ?