Izbjegnite plaćanje kazne! Saznajte što sve treba pisati na deklaraciji proizvoda

Krenuli ste u trgovinu odjećom u namjeri da kupite 100% pamučne čarape. Čitate deklaraciju, vidite da nijedan par čarapa nije izrađen isključivo od pamuka, već od kombinacije pamuka i poliestera (70% pamuk, 30% poliester).

Budući da želite baš 100% pamučne čarape, odustajete od kupnje i idete u drugu trgovinu. Tamo možda imaju ono što tražite.

Dakle, jasno je kao dan. Osim atraktivne ambalaže, kupci se na kupnju odlučuju i zbog deklaracije. Ona nije samo poželjna, već je i obavezna.

Deklaracije proizvoda uređene su brojnim zakonima. Ako deklaracija na vašem proizvodu nije u skladu s pripadajućim zakonom, riskirate kaznu od najmanje 5.000 kuna!

Shvatili ste, ovaj smo članak napisali kako bismo vam odgovorili na pitanje – kako ispravno deklarirati proizvode.

Nit vodilja: Zakon o zaštiti potrošača

Kao što je u digitalnom marketingu content kralj, tako je kod deklaracije proizvoda kralj Zakon o zaštiti potrošača. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, na deklaraciji proizvoda trebaju se navesti sljedeći podaci:

 • naziv proizvoda
 • tip i model proizvoda
 • sastav proizvoda
 • svojstva i tehnička obilježja proizvoda te
 • naziv i sjedište proizvođača (ili uvoznika) koji ima sjedište na području EU.

Navedeni podaci trebaju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom. Podaci mogu biti napisani i na stranim jezicima, no tada pripazite da su napisani na potpuno isti način kao i oni na hrvatskom jeziku.

No, što je sa zemljom porijekla?

Je li i ova stavka obavezna?

Prije nego li je Hrvatska ušla u EU, navedena je stavka bila obavezna na svim deklaracijama proizvoda. S ulaskom Hrvatske u EU, deklaracije proizvoda ne trebaju sadržavati ovu stavku, osim ako proizvođač smatra da je to potrebno ili ako je propisano posebnim propisom.

E sad, deklaracije određenih proizvoda uređene su posebnim propisima i za njih vrijede drugačija pravila. Više o tome u nastavku naše priče.

Prehrambeni proizvodi

Prehrambeni proizvodi podliježu pravilima Zakona o hrani te Zakona o informiranju potrošača o hrani, a njihova deklaracija uređena je Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.

Prema spomenutom Pravilniku, deklaracije na zapakiranoj hrani trebaju sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv proizvoda
 • popis sastojaka
 • količinu određenih sastojaka
 • neto količinu ili količinu punjenja
 • rok trajanja
 • uvjete čuvanja (ako mogu utjecati na trajnost proizvoda)
 • upute za upotrebu (ako bez upute ne bi bila moguća pravilna primjena proizvoda)
 • naziv i adresu proizvođača ili subjekta koji proizvod stavlja na tržište, a registriran je u RH (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, država)
 • zemlju porijekla
 • stvarnu jakost alkohola (za pića koja sadrže više od 1,2% volumena alkohola) i
 • oznaku serije ili lota.

Pravilnik je prilično detaljan pa vas pozivamo da ga dobro proučite i provjerite sadrže li deklaracije na vašim proizvodima sve potrebne stavke. 

Proizvodi opće uporabe

U kategoriju proizvoda opće uporabe spada posuđe, dječje igračke, kozmetički proizvodi, deterdženti, duhan i ostali proizvodi široke potrošnje. Deklaracija ovih proizvoda uređena je Zakonom o predmetima opće uporabe te odredbama posebnih propisa kojima su uređene pojedine vrste predmeta opće uporabe.

Prema njima, deklaracija predmeta opće uporabe treba sadržavati:

 • ime i adresu proizvođača
 • naziv i tip proizvoda
 • oznaku sukladnosti CE (ako je propisana)
 • podatke o vrsti i količini dodatnih tvari ako su dodane
 • način upotrebe
 • oznake upozorenja o opasnostima pri upotrebi i čuvanju, kao i
 • podatke propisane posebnim propisima o zaštiti okoliša i održivom gospodarenju otpadom.

Tekstilni proizvodi

Označavanje tekstilnih proizvoda uređeno je Zakonom o zaštiti potrošača te odredbama Pravilnika o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila. Pa hajdemo vidjeti što sve treba sadržavati deklaracija tekstilnih proizvoda:

 • naziv proizvoda
 • opis proizvoda
 • sastav proizvoda
 • podatke o održavanju i skupljanju proizvoda prilikom njege (simboli koji označavaju pranje, bijeljenje, kemijsko čišćenje, sušenje i glačanje) i
 • veličinu proizvoda.

Tehnički proizvodi

A što je s tehničkim proizvodima, poput električnih i plinskih uređaja, aparata i ostale slične opreme? Deklaracija takvih proizvoda uređena je Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te pripadajućim podzakonskim propisima.

Prema njima, proizvođač je dužan osigurati sve propisane podatke te osigurati da proizvod sadrži upute i podatke o sigurnosti proizvoda na hrvatskom jeziku, dok je obaveza uvoznika navesti naziv i sjedište poduzeća.

Nadamo se da će deklaracije vaših proizvoda sada konačno biti u skladu sa zakonima te da ćete izbjeći kazne i taj novac radije investirati u poslovanje. Ako planirate investirati novac u kvalitetnu marketinšku kampanju, javite nam se. Imamo puno utakmica u nogama.